Kategoriarkiv: Nyheter

Webkamera i Skorgedalen

fuglehaugen

Rauma skisenter har satt opp webkamera i Skorgedalen:
http://www.raumaskisenter.com/index.php/webkamera

Kameraene tar bilde mot Skarven, skibakken, Røde Kors-hytta og Fuglehaugen.

Direktelink til bilde av Fuglehaugen her: http://www.raumaskisenter.com/webcamera/fuglehaugen.jpg

Andre kamera:
http://www.raumaskisenter.com/webcamera/skibakken.jpg
http://www.raumaskisenter.com/webcamera/skarven.jpg
http://www.raumaskisenter.com/webcamera/roede_kors_hytta.jpg
http://www.raumaskisenter.com/webcamera/skihytta.jpg
Kameraene oppdateres hver time.

Leserinnlegg i Åndalsnes Avis

Dette er et leserinnlegg som stod på trykk i Åndalsnes Avis 26.12. 2013

Brudd på regler

I artikkel i Åndalsnes Avis 16. november uttaler administrerende direktør i Rauma Energi, Alf Vee Midtun, at det ikke er brutt noen regler i forbindelse med utbygging av strøm i Skorgedalen. Vi presiserer at vi for vår del viser til Fuglehaugen og Vasslia-området.

I det tidligere nevnte kommunestyrevedtak om strømfremføring fra 2006 står det blant annet:

Graving, fylling:
Det skal vises stor varsomhet i anleggsperioden. Vegskråninger og fyllinger skal tildekkes med torv, ved graving av grøfter skal torven tilbakeføres som toppdekke. Sår i terrenget skal planeres og tilbakeføres, men ikke tilsås.

Motorferdsel:
All motorisert ferdsel må omsøkes i henhold til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter.Barmarkstransport kan godkjen-nes langs kjørespor vist som stiplede linjer i planen. Det kreves særskilt tillatelse etter Lov om motorferdsel i utmark også til dette. Det gis ikke løyve til barmarkstransport utenom disse kjøresporene. Søknader om motorisert ferdsel utenom kjørespor vil derfor bli henvist til snøscooter på vinterføre eller helikopter.

Mener virkelig Midtun at retningslinjene er fulgt i dette området?
Har Rauma Energi fått dispensasjon fra kommunen til å fravike dette vedtaket spesielt?
Er det gitt spesialtillatelse til motorferdsel i utmark med alle typer maskiner?

Midtun påstår at heling av sår i landskapet vil skje i løpet av et par år. Vi har vi konsultert eksperter på heling av sår i myrområder i fjellet. Her sies det at det vil gro 0,1-0,2 mm pr. år under gunstige forhold. Tror virkelig Midtun at alle spor etter gravingen i området vil være borte i løpet av et par år?

For Fuglehaugen og Vasslia Vel
Ole J. Ramstad

Bilder fra Skorgedalen 13.10.2013

Bildene er tatt på Fuglehaugen 13. oktober 2013

Årsmøtet for 2013 er avholdt

Fredag 29. mars 2013 var det årsmøte i Fuglehaugen og Vasslia vel på Røde Kors-hytta i Skorgedalen.

Vi hadde årsmøtet utendørs i strålende påskevær.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det vedtatt følgende punkt i arbeidsprogrammet «Styret undersøker betingelser for innløsning av festetomt.»

Ole J. Ramstad ble gjenvalgt som leder. Bjørn Ole Dahle og Knut Inge Braute ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år. Eirik Hoem og Kjell Arild Rypdal (styremedlemmer) og Leif Grande (revisor) stod ikke på valg, og fortsetter i sine verv.