Innkalling årsmøte 2022

Årsmøte i Fuglehaugen og Vasslia hytteierforening avholdes mandag 25.04.22 kl. 19.00 på Google Meet.

Link til møtet sendes sammen med innkalling, årsmelding og regnskap i uke 14.

  1. Forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende innen 25.03.22.

                Bruk e-post; k.gruner@online.no

  1. Styret i 2021 har bestått av:

Kristine Grüner, leder (på valg 2022)

Kjell Arild Rypdal (på valg 2022)

Knut Inge Braute (på valg 2022)

Ole J. Ramstad (ikke på valg)

Ola Fremo (ikke på valg)

Eirik Hoem (ikke på valg)

Revisor:               Leiv K. Grande (på valg)

                Det skal velges:

                a)            Leder for 1 år

                b)           To styremedlemmer for 2 år

                c)            Revisor

                Forslag til kandidater til styret må være styret i hende innen 25.03.22.

                Bruk e-post; k.gruner@online.no

Med vennlig hilsen

Kristine Grüner