Forfatterarkiv: Ole Jostein Ramstad

Brev til Rauma kommune

Fuglehaugen og Vasslia vel sendte 20.02.2013 dette brevet til Rauma kommue:

Skorgedalsområdet

Jeg ønsker svar på noen spørsmål angående utvikling av Skorgedalsområdet.
Ut fra Kommuneplanen for hytteområder vedtatt 1/8-1995, kan jeg ikke se at det
nye området Bo Grenda er med. Vil man dispensere fra vedtatte kommuneplan
for dette området?
Det har vært en del inngrep i området ved skitrekket de siste par år. Blant annet
oppsett av gapahuker ved løypetraseen samt vei fra skitrekket og frem til disse.
Jeg kan ikke finne noen søknader til kommunen om dette, men kanskje dette er
så små inngrep at de ikke er nødvendig med godkjennelse fra kommunen?

Mvh
For Fuglehaugen og Vasslia Vel

Ole J. Ramstad

Til medlemmer i Fuglehaugen og Vasslia Vel – jula 2010

Ja, da har 2010 snart passert og 2011 er like om hjørnet. Tingene utviklet seg ikke helt slik vi haddetenkt oss i 2010. Stømsaken ruller videre og siste ”foreløpige” frist for en avtale med Rauma Energi,er 31/12-2010. Om dette skulle gå i orden, er det imidlertid flere spørsmål som må avklares. Det er flere instanser som har et ord med i laget og løsningen for kabel de første kilometerne fra Skorgen og opp, er ikke klar.

Hva har egentlig strømsaken med vår forening å gjøre, all den stund vi skal være nøytrale ispørsmålet? Det skal jeg forklare litt nærmere. I brev til Langelia og Selsetra grunneierlag 24/2-2010) har vi foreslått et samarbeid for å gjøre allerede eksisterende stier på Fuglehaugen litt mer farbar, spesielt når det er mye regn. Dette er grunneierlaget interessert i, men de ville vente påbefaringen med Rauma Energi om hvor kabeltrassene skal gå. Tanken er å unngå altfor mange stier på kryss og tvers. Dette er helt i tråd med våre interesser, med minst mulig inngrep i naturen.

Det vi imidlertid må vente på, er en avgjørelse i strømsaken den ene eller den andre veien. Vi håper og tror at vi kan få startet med en del aktiviteter i samarbeid med grunneierlaget og for øvrig alle som sogner til Fuglehaugen og tilstøtende områder.

Årsmøte
Neste årsmøte vil bli avholdt i påsken 2011. Vi vil komme tilbake med nærmere opplysninger om sted og tidspunkt i god tid før påske.
NB! Husk å sende evt. forslag innen fristen.

Vi ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår!

Med hilsen

Styret