Brev til Rauma kommune

Fuglehaugen og Vasslia vel sendte 20.02.2013 dette brevet til Rauma kommue:

Skorgedalsområdet

Jeg ønsker svar på noen spørsmål angående utvikling av Skorgedalsområdet.
Ut fra Kommuneplanen for hytteområder vedtatt 1/8-1995, kan jeg ikke se at det
nye området Bo Grenda er med. Vil man dispensere fra vedtatte kommuneplan
for dette området?
Det har vært en del inngrep i området ved skitrekket de siste par år. Blant annet
oppsett av gapahuker ved løypetraseen samt vei fra skitrekket og frem til disse.
Jeg kan ikke finne noen søknader til kommunen om dette, men kanskje dette er
så små inngrep at de ikke er nødvendig med godkjennelse fra kommunen?

Mvh
For Fuglehaugen og Vasslia Vel

Ole J. Ramstad