Vinnere av Fuglehaugsrennet

Her er tidligere vinnere av Fuglehaugsrennet:

1956 – Anne Melbø
1957 – K. Melbø
1958 – Norolf Dahle
1958 – Erling Bakke
1960 –
1961 – O. Oshaug
1962 – H. K. Prytz
1963 – K. Krohn
1964 – A. Gruner
1965 – J. Sæth
1966 –
1967 – Inger Amundsen
1968 – Astrid Aarø
1969 – A. Gruner
1970 – Norolf Dahle
1971 – Kjell Skare
1972 – Svanhild Bakke
1973 – Henki Gruner
1974 – Kjell Skare
1975 – John Sæth
1976 –
1977 – Ingrid Staurset
1980 – Frank Amundsen
1981 – Jakob Bae
1982 –
1983 – Finn Kristiseter
1984 – Arvid Stennes
1985 – Astrid Aarø
1986 – Finn Oshaug
1987 – Chr Brevik
1988 – Finn Oshaug
1989 – Ragnar Aarø
1990 – Erling Krohn
1991 – Kolbjørn Hoem
1992 – Bjørn Aandal
1993 – Dagfinn Rolad
1994 – Geir Eriksen og Rikke Marie Skare Eriksen
1995 – Heidi Grande
1996 – Rolf Inge Sylte
1997 – Oda S.B. Pedersen
1998 – Anne Kari Melbø
1999 – Heidi Grande
2000 – Willy Molvik (Oshaug)
2001 – Cecilie Bergum (Pedersen)
2002 – Anne Kari Melbø
2003 – Dagfinn Rolad
2004 – Ragnar Aarø
2005 – Bjørn Aandal
2006 – Håvard Hole
2007 – Karsten Aak
2008 – Bjørn Aandal
2009 – Lisbet Ellingseter
2010 – Jakob Bae og Cecilie Skog
2011 – May Britt Roald
2012 – Carina Bakke
2013 – Andreas Aure