Diverse

Fuglehaugen hytteeierforening ble etablert 4. april 2009 og består av hytteeiere i området Fuglehaugen samt nordsiden av parkeringsplassen (vest for Selseterelva til og med Vasslia) i Skorgedalen i Rauma kommune.

Foreningen er upolitisk og dens formål vil være å ivareta felles interesser som i dag ikke dekkes av eksisterende foreninger.

Styrets målsetting med arbeidet i velforeningen er å sikre Skorgedalen for store inngrep i naturen. Det vil også være viktig for oss å påvirke at videre utbygginger skal skje på en planmessig måte, slik at endringer styres og ikke bare ”skjer”.

For området Fuglehaugen og Vasslia, som i dag er kjennetegnet av relativt få naturinngrep og uten biltrafikk, ønsker vi å legge til rette for et enkelt og godt frilufts- og hytteliv uten å være til skade for naturen. Et eksempel her er strøm.

Vi som forening ikke har tatt stilling for eller mot strøm, men styret mener at om/når strøm kommer må det skje på en for naturen skånsom måte, at alles interesser blir hørt, og at en også da må jobbe for kjøreregler i forhold til strøm.

Legg igjen en kommentar