Kategoriarkiv: Generalforsamling

Årsmøte i Fuglehaugen hytteierforening avholdes mandag 18.03.24

Årsmøte i Fuglehaugen og Vasslia hytteierforening avholdes mandag 18.03.24 kl. 18.30 – 19.30 på Google Meet.

Link til møtet sendes sammen med innkalling, årsmelding og regnskap i uke 8.

 1. Forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende innen 19.02.24.

                Bruk e-post; k.gruner@online.no

 1. Styret i 2023 har bestått av:

Kristine Grüner, leder (på valg 2024)

Kjell Arild Rypdal (på valg 2024)

Knut Inge Braute (på valg 2024)

Ole J. Ramstad (ikke på valg)

Ola Fremo (ikke på valg)

Eirik Hoem (ikke på valg)

Revisor:               Leiv K. Grande (på valg)

                Det skal velges:

                a)            Leder for 1 år

                b)           Tre styremedlemmer for 2 år

                c)            Revisor

                Forslag til kandidater til styret må være styret i hende innen 19.02.24.

                Bruk e-post; k.gruner@online.no

Med vennlig hilsen

Kristine Grüner

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel – 2018

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel

Fredag 30. mars 2018 kl.16:00 på Røde Kors Hytta.

 

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

 1. Åpning inkl. registrering og dagsorden
 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
 2. Valg av referent samt en person til signere protokoll sammen med referent
 3. Behandling av styrets årsmelding for 2017.

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2017 godkjennes

 

 1. Godkjenning av regnskapet for 2017 (Se eget vedlegg)

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2017 godkjennes og disponible

midler overføres til neste års drift

 

 1. Behandling av innkomne forslag.
 2. Fastsettelse av medlemskontingent.

Forslag:

1, Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes

2, Innløsning av tomter

 

 1. Forslag til arbeidsprogram og budsjett.
 2. Valg av:

 

 1. a) Leder for 1 år
 2. b) To styremedlemmer for 2 år

 

 1. Styret har fungert som valgkomité og har følgende forslag:
 2. a) Leder:

Ole J. Ramstad

 

 1. b) To styremedlemmer for 2 år:

Eirik Hoem

Kristine Grüner

 

(Leif  K. Grande fortsetter som revisor ett år til)

Årsmøtet for 2013 er avholdt

Fredag 29. mars 2013 var det årsmøte i Fuglehaugen og Vasslia vel på Røde Kors-hytta i Skorgedalen.

Vi hadde årsmøtet utendørs i strålende påskevær.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det vedtatt følgende punkt i arbeidsprogrammet «Styret undersøker betingelser for innløsning av festetomt.»

Ole J. Ramstad ble gjenvalgt som leder. Bjørn Ole Dahle og Knut Inge Braute ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år. Eirik Hoem og Kjell Arild Rypdal (styremedlemmer) og Leif Grande (revisor) stod ikke på valg, og fortsetter i sine verv.