Om

Fuglehaugen hytteeierforening ble etablert 4. april 2009 og består av hytteeiere i området Fuglehaugen samt nordsida av parkeringsplassen (vest for Selseterelva til og med Vasslia) i Skorgedalen i Rauma kommune.

Foreningen er upolitisk og dens formål er å ivareta felles interesser som i dag ikke dekkes av eksisterende foreninger. Styrets målsetting med arbeidet i foreningen er å sikre Skorgedalen for store inngrep i naturen. Det vil også være viktig for oss å påvirke at videre utbygginger skal skje på en planmessig måte, slik at endringer styres og ikke bare ”skjer”. For området Fuglehaugen og Vasslia, som i dag er kjennetegnet av relativt få naturinngrep og uten biltrafikk, ønsker vi å legge tilrette for et enkelt og godt frilufts- og hytteliv uten å være til skade for naturen.