Kategoriarkiv: Nyheter

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 14. april 2017

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 14. april 2017 kl. 16:00

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

1. Åpning inkl. registrering av stemmeberetige

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

4. Behandling av styrets årsmelding for 2016

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2016 godkjennes

5. Godkjenning av regnskapet for 2016 (se eget vedlegg)

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2016 godkjennes og disponible midler overføres til neste års drift.

6. Behandling av innkomne forslag.

 

7. Fastsettelse av medlemskontingent.

Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes

8. Forslag til arbeidsprogram og budsjett.

Forslag: Skaffe tillatelse fra grunneiere om utbedring av trapp

9. Valg av:

a) leder for 1 år

b) to styremedlemmer for 2 år

 

a) Leder:

b) To styremedlemmer for 2 år

 

 

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 3. april 2015

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel Fredag 3. april 2015 kl. 16:00 på Røde Kors-hytta.

 

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

 

1. Åpning inkl. registrering av stemmeberetige

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

4. Behandling av styrets årsmelding for 2014

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2014 godkjennes

 

5. Godkjenning av regnskapet for 2014 (se eget vedlegg)

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes og disponible midler overføres til neste års drift.

 

6. Behandling av innkomne forslag.

a) Utbedring av trapp ned til badekulp i Ljøsåa.

 

7. Fastsettelse av medlemskontingent.

Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes

 

8. Forslag til arbeidsprogram og budsjett.

Forslag: Skaffe tillatelse fra grunneiere om utbedring av trapp

 

9. Valg av:

a) leder for 1 år

b) to styremedlemmer for 2 år

Styret har fungert som valgkomité og har følgende forslag:

a) Leder:

b) To styremedlemmer for 2 år

Ole J. Ramstad

Knut Inge Braute

Bjørn Ole Dahle

(Leif Grande fortsetter som revisor ett år til)

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 18. april 2014

​​​​​Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel
Fredag 18. april 2014 kl. 16:00 på Røde Kors hytta
.

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

1.​Åpning inkl. registrering av stemmeberettigede

2.​Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3.​Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

4.​Behandling av styrets årsmelding for 2013
​Forslag til vedtak: Årsmelding for 2013 godkjennes

5.​Godkjenning av regnskapet for 2013 (se eget vedlegg)
​Forslag til vedtak: Regnskapet for 2013 godkjennes og
​disponible midler overføres til neste års drift.

6.​Behandling av innkomne forslag.
​a) Utbedring av trapp ned til badekulp i Ljøsåa.

7.​Fastsettelse av medlemskontingent.
​Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes ​

8.​Forslag til arbeidsprogram og budsjett.
​Forslag: Skaffe tillatelse fra grunneiere om utbedring av trapp

9.​Valg av:
​a) leder for 1 år
​b) to styremedlemmer for 2 år

10.​Styret har fungert som valgkomité og har følgende forslag:
​a) Leder:
​​Ole J. Ramstad
​b) To styremedlemmer for 2 år
​​Kjell Arild Rypdal
​​Eirik Hoem

(Leif Grande fortsetter som revisor ett år til)​​​​​​​​​