Kategoriarkiv: Nyheter

Årsmøtet 2021

25. mars 2021 var det årsmøte i Fuglehaugen og Vasslia hytteierforening. Kristine Grüner ble valgt til ny leder. Se kontaktinfo på https://fuglehaugen-vasslia.no/kontakt/


Fra protokollen:


1) Kontingenten holdes uforandret på kr. 100,-
2) Endring av §2 i vedtektene. Styret øker fra 5 til 6 styremedlemmer.
Ny ordlyd i §2: «Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer, som velges av generalforsamlingen.»

Arbeidsprogrammet:
Vedtak: Fuglehaugen og Vasslia hytteeierforening tar imot invitasjon til samarbeid fra grunneierlaget om opprusting av stier på Fuglehaugen.

Valget på årsmøtet

Vedtak:

Leder:
Kristine Grüner

To styremedlemmer for 2 år
Eirik Hoem
Ole J. Ramstad

Nytt styremedlem for 2 år
Ola Fremo

Revisor for 1 år
Leiv K. Grande:

Styret er dermed slik i 2021:
• Kristine Grüner, leder (på valg 2022)
• Kjell Arild Rypdal (på valg 2022)
• Knut Inge Braute (på valg 2022)
• Ole J. Ramstad (på valg 2023)
• Ola Fremo (på valg 2023)
• Eirik Hoem (på valg 2023)

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 14. april 2017

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 14. april 2017 kl. 16:00

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

1. Åpning inkl. registrering av stemmeberetige

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

4. Behandling av styrets årsmelding for 2016

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2016 godkjennes

5. Godkjenning av regnskapet for 2016 (se eget vedlegg)

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2016 godkjennes og disponible midler overføres til neste års drift.

6. Behandling av innkomne forslag.

 

7. Fastsettelse av medlemskontingent.

Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes

8. Forslag til arbeidsprogram og budsjett.

Forslag: Skaffe tillatelse fra grunneiere om utbedring av trapp

9. Valg av:

a) leder for 1 år

b) to styremedlemmer for 2 år

 

a) Leder:

b) To styremedlemmer for 2 år

 

 

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 3. april 2015

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel Fredag 3. april 2015 kl. 16:00 på Røde Kors-hytta.

 

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

 

1. Åpning inkl. registrering av stemmeberetige

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

4. Behandling av styrets årsmelding for 2014

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2014 godkjennes

 

5. Godkjenning av regnskapet for 2014 (se eget vedlegg)

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes og disponible midler overføres til neste års drift.

 

6. Behandling av innkomne forslag.

a) Utbedring av trapp ned til badekulp i Ljøsåa.

 

7. Fastsettelse av medlemskontingent.

Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes

 

8. Forslag til arbeidsprogram og budsjett.

Forslag: Skaffe tillatelse fra grunneiere om utbedring av trapp

 

9. Valg av:

a) leder for 1 år

b) to styremedlemmer for 2 år

Styret har fungert som valgkomité og har følgende forslag:

a) Leder:

b) To styremedlemmer for 2 år

Ole J. Ramstad

Knut Inge Braute

Bjørn Ole Dahle

(Leif Grande fortsetter som revisor ett år til)