Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 14. april 2017

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 14. april 2017 kl. 16:00

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

1. Åpning inkl. registrering av stemmeberetige

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

4. Behandling av styrets årsmelding for 2016

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2016 godkjennes

5. Godkjenning av regnskapet for 2016 (se eget vedlegg)

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2016 godkjennes og disponible midler overføres til neste års drift.

6. Behandling av innkomne forslag.

 

7. Fastsettelse av medlemskontingent.

Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes

8. Forslag til arbeidsprogram og budsjett.

Forslag: Skaffe tillatelse fra grunneiere om utbedring av trapp

9. Valg av:

a) leder for 1 år

b) to styremedlemmer for 2 år

 

a) Leder:

b) To styremedlemmer for 2 år

 

 

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 3. april 2015

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel Fredag 3. april 2015 kl. 16:00 på Røde Kors-hytta.

 

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

 

1. Åpning inkl. registrering av stemmeberetige

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

4. Behandling av styrets årsmelding for 2014

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2014 godkjennes

 

5. Godkjenning av regnskapet for 2014 (se eget vedlegg)

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes og disponible midler overføres til neste års drift.

 

6. Behandling av innkomne forslag.

a) Utbedring av trapp ned til badekulp i Ljøsåa.

 

7. Fastsettelse av medlemskontingent.

Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes

 

8. Forslag til arbeidsprogram og budsjett.

Forslag: Skaffe tillatelse fra grunneiere om utbedring av trapp

 

9. Valg av:

a) leder for 1 år

b) to styremedlemmer for 2 år

Styret har fungert som valgkomité og har følgende forslag:

a) Leder:

b) To styremedlemmer for 2 år

Ole J. Ramstad

Knut Inge Braute

Bjørn Ole Dahle

(Leif Grande fortsetter som revisor ett år til)

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 18. april 2014

​​​​​Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel
Fredag 18. april 2014 kl. 16:00 på Røde Kors hytta
.

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

1.​Åpning inkl. registrering av stemmeberettigede

2.​Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3.​Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

4.​Behandling av styrets årsmelding for 2013
​Forslag til vedtak: Årsmelding for 2013 godkjennes

5.​Godkjenning av regnskapet for 2013 (se eget vedlegg)
​Forslag til vedtak: Regnskapet for 2013 godkjennes og
​disponible midler overføres til neste års drift.

6.​Behandling av innkomne forslag.
​a) Utbedring av trapp ned til badekulp i Ljøsåa.

7.​Fastsettelse av medlemskontingent.
​Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes ​

8.​Forslag til arbeidsprogram og budsjett.
​Forslag: Skaffe tillatelse fra grunneiere om utbedring av trapp

9.​Valg av:
​a) leder for 1 år
​b) to styremedlemmer for 2 år

10.​Styret har fungert som valgkomité og har følgende forslag:
​a) Leder:
​​Ole J. Ramstad
​b) To styremedlemmer for 2 år
​​Kjell Arild Rypdal
​​Eirik Hoem

(Leif Grande fortsetter som revisor ett år til)​​​​​​​​​

Webkamera i Skorgedalen

fuglehaugen

Rauma skisenter har satt opp webkamera i Skorgedalen:
http://www.raumaskisenter.com/index.php/webkamera

Kameraene tar bilde mot Skarven, skibakken, Røde Kors-hytta og Fuglehaugen.

Direktelink til bilde av Fuglehaugen her: http://www.raumaskisenter.com/webcamera/fuglehaugen.jpg

Andre kamera:
http://www.raumaskisenter.com/webcamera/skibakken.jpg
http://www.raumaskisenter.com/webcamera/skarven.jpg
http://www.raumaskisenter.com/webcamera/roede_kors_hytta.jpg
http://www.raumaskisenter.com/webcamera/skihytta.jpg
Kameraene oppdateres hver time.

Leserinnlegg i Åndalsnes Avis

Dette er et leserinnlegg som stod på trykk i Åndalsnes Avis 26.12. 2013

Brudd på regler

I artikkel i Åndalsnes Avis 16. november uttaler administrerende direktør i Rauma Energi, Alf Vee Midtun, at det ikke er brutt noen regler i forbindelse med utbygging av strøm i Skorgedalen. Vi presiserer at vi for vår del viser til Fuglehaugen og Vasslia-området.

I det tidligere nevnte kommunestyrevedtak om strømfremføring fra 2006 står det blant annet:

Graving, fylling:
Det skal vises stor varsomhet i anleggsperioden. Vegskråninger og fyllinger skal tildekkes med torv, ved graving av grøfter skal torven tilbakeføres som toppdekke. Sår i terrenget skal planeres og tilbakeføres, men ikke tilsås.

Motorferdsel:
All motorisert ferdsel må omsøkes i henhold til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter.Barmarkstransport kan godkjen-nes langs kjørespor vist som stiplede linjer i planen. Det kreves særskilt tillatelse etter Lov om motorferdsel i utmark også til dette. Det gis ikke løyve til barmarkstransport utenom disse kjøresporene. Søknader om motorisert ferdsel utenom kjørespor vil derfor bli henvist til snøscooter på vinterføre eller helikopter.

Mener virkelig Midtun at retningslinjene er fulgt i dette området?
Har Rauma Energi fått dispensasjon fra kommunen til å fravike dette vedtaket spesielt?
Er det gitt spesialtillatelse til motorferdsel i utmark med alle typer maskiner?

Midtun påstår at heling av sår i landskapet vil skje i løpet av et par år. Vi har vi konsultert eksperter på heling av sår i myrområder i fjellet. Her sies det at det vil gro 0,1-0,2 mm pr. år under gunstige forhold. Tror virkelig Midtun at alle spor etter gravingen i området vil være borte i løpet av et par år?

For Fuglehaugen og Vasslia Vel
Ole J. Ramstad