Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel – 2018

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel

Fredag 30. mars 2018 kl.16:00 på Røde Kors Hytta.

 

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

 1. Åpning inkl. registrering og dagsorden
 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
 2. Valg av referent samt en person til signere protokoll sammen med referent
 3. Behandling av styrets årsmelding for 2017.

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2017 godkjennes

 

 1. Godkjenning av regnskapet for 2017 (Se eget vedlegg)

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2017 godkjennes og disponible

midler overføres til neste års drift

 

 1. Behandling av innkomne forslag.
 2. Fastsettelse av medlemskontingent.

Forslag:

1, Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes

2, Innløsning av tomter

 

 1. Forslag til arbeidsprogram og budsjett.
 2. Valg av:

 

 1. a) Leder for 1 år
 2. b) To styremedlemmer for 2 år

 

 1. Styret har fungert som valgkomité og har følgende forslag:
 2. a) Leder:

Ole J. Ramstad

 

 1. b) To styremedlemmer for 2 år:

Eirik Hoem

Kristine Grüner

 

(Leif  K. Grande fortsetter som revisor ett år til)

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 14. april 2017

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 14. april 2017 kl. 16:00

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

1. Åpning inkl. registrering av stemmeberetige

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

4. Behandling av styrets årsmelding for 2016

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2016 godkjennes

5. Godkjenning av regnskapet for 2016 (se eget vedlegg)

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2016 godkjennes og disponible midler overføres til neste års drift.

6. Behandling av innkomne forslag.

 

7. Fastsettelse av medlemskontingent.

Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes

8. Forslag til arbeidsprogram og budsjett.

Forslag: Skaffe tillatelse fra grunneiere om utbedring av trapp

9. Valg av:

a) leder for 1 år

b) to styremedlemmer for 2 år

 

a) Leder:

b) To styremedlemmer for 2 år

 

 

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 3. april 2015

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel Fredag 3. april 2015 kl. 16:00 på Røde Kors-hytta.

 

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

 

1. Åpning inkl. registrering av stemmeberetige

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

4. Behandling av styrets årsmelding for 2014

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2014 godkjennes

 

5. Godkjenning av regnskapet for 2014 (se eget vedlegg)

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes og disponible midler overføres til neste års drift.

 

6. Behandling av innkomne forslag.

a) Utbedring av trapp ned til badekulp i Ljøsåa.

 

7. Fastsettelse av medlemskontingent.

Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes

 

8. Forslag til arbeidsprogram og budsjett.

Forslag: Skaffe tillatelse fra grunneiere om utbedring av trapp

 

9. Valg av:

a) leder for 1 år

b) to styremedlemmer for 2 år

Styret har fungert som valgkomité og har følgende forslag:

a) Leder:

b) To styremedlemmer for 2 år

Ole J. Ramstad

Knut Inge Braute

Bjørn Ole Dahle

(Leif Grande fortsetter som revisor ett år til)

Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 18. april 2014

​​​​​Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel
Fredag 18. april 2014 kl. 16:00 på Røde Kors hytta
.

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

1.​Åpning inkl. registrering av stemmeberettigede

2.​Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3.​Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

4.​Behandling av styrets årsmelding for 2013
​Forslag til vedtak: Årsmelding for 2013 godkjennes

5.​Godkjenning av regnskapet for 2013 (se eget vedlegg)
​Forslag til vedtak: Regnskapet for 2013 godkjennes og
​disponible midler overføres til neste års drift.

6.​Behandling av innkomne forslag.
​a) Utbedring av trapp ned til badekulp i Ljøsåa.

7.​Fastsettelse av medlemskontingent.
​Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes ​

8.​Forslag til arbeidsprogram og budsjett.
​Forslag: Skaffe tillatelse fra grunneiere om utbedring av trapp

9.​Valg av:
​a) leder for 1 år
​b) to styremedlemmer for 2 år

10.​Styret har fungert som valgkomité og har følgende forslag:
​a) Leder:
​​Ole J. Ramstad
​b) To styremedlemmer for 2 år
​​Kjell Arild Rypdal
​​Eirik Hoem

(Leif Grande fortsetter som revisor ett år til)​​​​​​​​​

Webkamera i Skorgedalen

fuglehaugen

Rauma skisenter har satt opp webkamera i Skorgedalen:
http://www.raumaskisenter.com/index.php/webkamera

Kameraene tar bilde mot Skarven, skibakken, Røde Kors-hytta og Fuglehaugen.

Direktelink til bilde av Fuglehaugen her: http://www.raumaskisenter.com/webcamera/fuglehaugen.jpg

Andre kamera:
http://www.raumaskisenter.com/webcamera/skibakken.jpg
http://www.raumaskisenter.com/webcamera/skarven.jpg
http://www.raumaskisenter.com/webcamera/roede_kors_hytta.jpg
http://www.raumaskisenter.com/webcamera/skihytta.jpg
Kameraene oppdateres hver time.