Forfatterarkiv: Eirik Hoem

Innkalling årsmøte 2022

Årsmøte i Fuglehaugen og Vasslia hytteierforening avholdes mandag 25.04.22 kl. 19.00 på Google Meet.

Link til møtet sendes sammen med innkalling, årsmelding og regnskap i uke 14.

  1. Forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende innen 25.03.22.

                Bruk e-post; k.gruner@online.no

  1. Styret i 2021 har bestått av:

Kristine Grüner, leder (på valg 2022)

Kjell Arild Rypdal (på valg 2022)

Knut Inge Braute (på valg 2022)

Ole J. Ramstad (ikke på valg)

Ola Fremo (ikke på valg)

Eirik Hoem (ikke på valg)

Revisor:               Leiv K. Grande (på valg)

                Det skal velges:

                a)            Leder for 1 år

                b)           To styremedlemmer for 2 år

                c)            Revisor

                Forslag til kandidater til styret må være styret i hende innen 25.03.22.

                Bruk e-post; k.gruner@online.no

Med vennlig hilsen

Kristine Grüner

Årsmøtet 2021

25. mars 2021 var det årsmøte i Fuglehaugen og Vasslia hytteierforening. Kristine Grüner ble valgt til ny leder. Se kontaktinfo på https://fuglehaugen-vasslia.no/kontakt/


Fra protokollen:


1) Kontingenten holdes uforandret på kr. 100,-
2) Endring av §2 i vedtektene. Styret øker fra 5 til 6 styremedlemmer.
Ny ordlyd i §2: «Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer, som velges av generalforsamlingen.»

Arbeidsprogrammet:
Vedtak: Fuglehaugen og Vasslia hytteeierforening tar imot invitasjon til samarbeid fra grunneierlaget om opprusting av stier på Fuglehaugen.

Valget på årsmøtet

Vedtak:

Leder:
Kristine Grüner

To styremedlemmer for 2 år
Eirik Hoem
Ole J. Ramstad

Nytt styremedlem for 2 år
Ola Fremo

Revisor for 1 år
Leiv K. Grande:

Styret er dermed slik i 2021:
• Kristine Grüner, leder (på valg 2022)
• Kjell Arild Rypdal (på valg 2022)
• Knut Inge Braute (på valg 2022)
• Ole J. Ramstad (på valg 2023)
• Ola Fremo (på valg 2023)
• Eirik Hoem (på valg 2023)