Det avholdes Generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel 02.04.2010

Generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel avholdes fredag 2. april 2010 kl 19.00 i Røde Kors-hytta i Skorgedalen.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest mandag 8. mars 2010.
Innkalling med saksliste vil bli sendt ut innen 14 dager før møtet.