Nettstedet www.fuglehaugen-vasslia.no er etablert

Velforeningens eget nettsted er registrert og tatt i bruk. Her vil vi formidle informasjon om saker som velforeninga jobber med, og ellers om saker som berører Skorgedalen.

Vi tar også svært gjerne imot innspill til nyttig informasjon som kan legges ut. Kanskje har du noen saker av historisk interesse som vi kan skrive om, eller gamle bilder som kan legges ut? Ta eventuelt kontakt med vår webansvarlige!