Julehilsen til våre medlemmer – jula 2009

Vi har i dag 23.12.2009 sendt en julehilsen til våre medlemmer. Hilsenen kan du også lese nedenfor:

Nå er 2009 snart omme og julestria er i full gang. Det skal smake både med god mat og noen ekstra fridager. I skrivende stund ser det ut til å bli en kvit jul mange steder. Snøen legger seg som et teppe over landskapet og skaper trolsk stemning og skjuler også arr og sår i naturen. Vi håper at vi sammen kan bidra til at naturen rundt oss ser mest mulig uberørt ut om sommeren også.

Skorgedalen har vært rekreasjonsområde for spesielt Åndalsnes og nordsida i over 100 år. Bortsett fra noen få spor etter regulering av Selsetervannet og at det ble bygget vei opp fra Skorgen, lå området relativt uberørt veldig lenge. Da skitrekket startet opp, økte trivselen for mange og er et pluss for å holde veien åpen vinterstid. Hvordan dette skal utvikle seg videre er det delte meninger om. Skal det fortsatt være hytteområde eller skal det bli ”villastrøk” med alle fasiliteter? De fleste vil vel gjerne ha det litt lettvint på hytta og der er det mange muligheter, uten at man nødvendigvis ønsker seg helårs bolig.

Når vi hører politikere si at ”det vil tvinge seg frem”, dvs. utvikling av høystandard hytter, virker det utrolig defensivt på oss. Dette kan selvfølgelig styres, og vi som hytteeiere og brukere av området bør også ha et ord med i laget. Hver for oss får vi ikke gjort så mye, men en forening bør ha større gjennomslagskraft og vil kunne være en høringsinstans om ikke annet. Det er viktig å fange opp hva som skjer helst litt før det skjer for å kunne påvirke.

Foreningen startet opp i Påsken 2009 og er helt i startfasen i så måte. Tiden har gått med til å konsolidere oss, gjøre foreningen kjent, få oversikt over og skaffe oss kontakt med alle aktører i Skorge- og Ljøsådalsområdet. Det er faktisk veldig mange grunneiere i området med hver sin agenda. Når det gjelder Fuglehaugen og Vasslia området har vi Selsetra og Langelia grunneierlag å forholde oss til. De er interessert i samarbeid med vår forening og vi får begynne med små praktiske ting. Salg av hyttetomter på Fuglehaugen:
Åndalsnes og omegn Turlag har solgt sine to hyttetomter på Fuglehaugen. De nyter vi alle godt av da Turlaget donerte kr. 100.000.- til Skorgedalsveien. Et veldig flott tiltak fra turlaget synes vi!

Hjemmesiden vår www.fuglehaugen-vasslia.no Vi har opprettet hjemmeside med en del informasjon. Vi ønsker å gjøre den mer levende og tar gjerne mot innspill og kommentarer fra medlemmene.

Årsmøte
Neste årsmøte vil bli avholdt i påsken 2010. Vi vil komme tilbake med nærmere opplysninger om sted og tidspunkt i god tid før påske.

Vi ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår!

Med hilsen

Styret