Årsmøte i Fuglehaugen hytteierforening avholdes mandag 18.03.24

Årsmøte i Fuglehaugen og Vasslia hytteierforening avholdes mandag 18.03.24 kl. 18.30 – 19.30 på Google Meet.

Link til møtet sendes sammen med innkalling, årsmelding og regnskap i uke 8.

  1. Forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende innen 19.02.24.

                Bruk e-post; k.gruner@online.no

  1. Styret i 2023 har bestått av:

Kristine Grüner, leder (på valg 2024)

Kjell Arild Rypdal (på valg 2024)

Knut Inge Braute (på valg 2024)

Ole J. Ramstad (ikke på valg)

Ola Fremo (ikke på valg)

Eirik Hoem (ikke på valg)

Revisor:               Leiv K. Grande (på valg)

                Det skal velges:

                a)            Leder for 1 år

                b)           Tre styremedlemmer for 2 år

                c)            Revisor

                Forslag til kandidater til styret må være styret i hende innen 19.02.24.

                Bruk e-post; k.gruner@online.no

Med vennlig hilsen

Kristine Grüner