Årsmøtet for 2013 er avholdt

Fredag 29. mars 2013 var det årsmøte i Fuglehaugen og Vasslia vel på Røde Kors-hytta i Skorgedalen.

Vi hadde årsmøtet utendørs i strålende påskevær.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det vedtatt følgende punkt i arbeidsprogrammet «Styret undersøker betingelser for innløsning av festetomt.»

Ole J. Ramstad ble gjenvalgt som leder. Bjørn Ole Dahle og Knut Inge Braute ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år. Eirik Hoem og Kjell Arild Rypdal (styremedlemmer) og Leif Grande (revisor) stod ikke på valg, og fortsetter i sine verv.