Innkalling til generalforsamling 6. april 2012

Generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel avholdes fredag 6. april 2012 kl 16.00 på Røde Kors-hytta.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest mandag 23. mars 2012.

Innkalling med saksliste vil bli sendt ut innen 14 dager før møtet.

For styret

Ole J. Ramstad, leder