Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel fredag 18. april 2014

​​​​​Innkalling til generalforsamling i Fuglehaugen og Vasslia Vel
Fredag 18. april 2014 kl. 16:00 på Røde Kors hytta
.

Saksliste med innstillinger og forslag til vedtak:

1.​Åpning inkl. registrering av stemmeberettigede

2.​Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3.​Valg av referent samt person til å signere protokoll sammen med referent

4.​Behandling av styrets årsmelding for 2013
​Forslag til vedtak: Årsmelding for 2013 godkjennes

5.​Godkjenning av regnskapet for 2013 (se eget vedlegg)
​Forslag til vedtak: Regnskapet for 2013 godkjennes og
​disponible midler overføres til neste års drift.

6.​Behandling av innkomne forslag.
​a) Utbedring av trapp ned til badekulp i Ljøsåa.

7.​Fastsettelse av medlemskontingent.
​Forslag: Nåværende kontingent kr. 100.- opprettholdes ​

8.​Forslag til arbeidsprogram og budsjett.
​Forslag: Skaffe tillatelse fra grunneiere om utbedring av trapp

9.​Valg av:
​a) leder for 1 år
​b) to styremedlemmer for 2 år

10.​Styret har fungert som valgkomité og har følgende forslag:
​a) Leder:
​​Ole J. Ramstad
​b) To styremedlemmer for 2 år
​​Kjell Arild Rypdal
​​Eirik Hoem

(Leif Grande fortsetter som revisor ett år til)​​​​​​​​​